Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Kleka

Sharr Berry vam nudi svežu i suvu kleku. Kleka (Juniperus communis) se sakuplja na Šar planini koja predstavlja izuzetno čistu i zdravu sredinu.

kleka